Modernisering kansspelbeleid

Criminaliteit en delicten / Kansspeldelict

Modernisering kansspelbeleid

Nulmeting 2016

Samenvatting

Deze nulmeting vormt het tweede deel van het onderzoek naar de modernisering van het kansspelbeleid. In het eerste deel, waarvan het rapport medio 2015 is verschenen (zie link bij: Meer informatie), is een reconstructie gemaakt van de beleidstheorie die aan de modernisering ten grondslag ligt en is een evaluatiekader opgesteld dat alle onderdelen daarvan omvat. Het evaluatiekader vormt de vertaling
van de beleidstheorie naar concrete en meetbare indicatoren. Een overzicht van deze indicatoren is opgenomen in bijlage 1.
De centrale vraag die in de nulmeting centraal staat luidt als volgt: Wat is de huidige staat van de indicatoren die voor de nulmeting relevant zijn? Deze vraag valt uiteen in drie onderzoeksvragen:

 1. Wat is op dit moment de totale omvang van kansspeldeelname in Nederland, uitgesplitst naar type spel en vergunde c.q. niet vergunde markt?
 2. Wat is op dit moment de totale omvang van verslaving aan kansspelen in Nederland, uitgesplitst naar type kansspel en naar het profiel van de spelers (recreatief, risico, probleem)?
 3. Wat is de huidige staat van de indicatoren per kansspelsector die voor de nulmeting relevant zijn?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Deelname en speelgedrag
 3. Vergunninghouders casinospelen
 4. Vergunninghouders speelautomaten
 5. Vergunninghouders loterijen en sportweddenschappen
 6. Kansspelen op afstand
 7. Doelrealisatie kansspelbeleid
 8. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, A., Boendermaker, M., Sijtstra, M., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
9789088742217
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting Evaluatie Modernisering Kansspelbeleid (deel 2)
Projectnummer:
2573B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie