Herstelgerichte cursussen in detentie

Herstelgerichte cursussen in detentie

Evaluatie van Puinruimen, SOS en DAPPER

Samenvatting

Binnen het justitiedomein krijgen slachtoffers, daders en andere betrokkenen de laatste jaren meer mogelijkheden om op een persoonlijke wijze te reageren op misdrijven en te werken aan herstel van (im)materiele schade. Herstelgericht werken met daders binnen een detentieomgeving past in deze ontwikkeling. Hierbij is het doel om een bewustwordings- en herstelproces op gang te brengen onder daders die veroordeeld zijn voor een delict. Deze manier van werken sluit aan bij een van de pijlers van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) die in Nederland belast is met het detineren van strafrechtelijk veroordeelden: "insluiten , herstellen en voorkomen". DJI streeft de komende jaren naar een meer herstelgerichte gevangeniscultuur: een meer open en herstelgericht klimaat in de inrichtingen (onder gedetineerden en het personeel), zodat er meer en betere mogelijkheden ontstaan om slachtoffer- en herstelgericht te werken. Ten behoeve van dit streven van DJI zijn er in dit onderzoek drie herstelgerichte cursussen geƫvalueerd die worden gegeven in detentie: Puinruimen, SOS en DAPPER. Daarbij is in grote mate samengewerkt met ontwikkelaars, uitvoerders en andere betrokkenen bij deze cursussen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Planevaluatie: methoden van onderzoek
  3. Planevaluatie: bevindingen
  4. Verkennende procesevaluatie: methoden van onderzoek
  5. Verkennende procesevaluatie: bevindingen en discussie
  6. Conclusie en discussie
  7. Referenties

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zebel, S., Vroom, M., Ufkes, E.G.
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS), WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Telefoon:
053-4893299
Website:
www.utwente.nl/bms

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Maatschappelijk herstel
Projectnummer:
2574
Operationele status:
Afgerond