Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer

Detentie en reclassering / Gedetineerdentransport

Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer

Verkennend onderzoek naar mogelijke discrepanties, differentiaties, oplossingen en kosten

Samenvatting

In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de samenhang van verschillende beveiligingsniveaus met recidive, geweldsgebruik tijdens en na de detentie en ontvluchtingen. Daarnaast wordt op basis van deze kennis en ervaring een uitspraak gedaan over het vraagstuk of justitiabelen in de Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen onder een optimaal beveiligingsniveau beveiligd en vervoerd worden, waarbij de aanwijzingen voor samenhang van verschillende niveaus van beveiliging met recidive en geweldsgebruik tijdens en na de detentie de basis vormen. Ook de kostenaspecten van de beveiliging worden meegenomen.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding en onderzoeksvragen
  2. Onderzoekverantwoording
  3. Wetenschappelijk onderzoek naar beveiligingsniveaus in de PI
  4. Buitenlandse ervaringen
  5. Detentiedifferentiatie bij verblijf: in de praktijk
  6. Vervoer van justitiabelen in de praktijk
  7. Conclusies

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen
Afkortingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vogelvang, B.O., Jong, B.J. de, Sondorp, J.E.
Organisatie(s):
Van Montfoort, WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
VanMontfoort
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beveiliging op maat voor alle justitiabelen
Projectnummer:
2575
Operationele status:
Afgerond