Realiteit of registratie-effect

Politie en rechtshandhaving / Sepot

Realiteit of registratie-effect

De invloed van registratie-effecten op de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit

Samenvatting

De focus ligt in onderhavig onderzoek op de kans dat een delict bij de politie bekend wordt, de inspanningen die de politie pleegt om jeugdcriminaliteit op te sporen en de kans dat de politie van een bekend delict een mutatie opmaakt.
De centrale vraagstelling luidt daarom als volgt: ‘In hoeverre is de daling van de jeugdcriminaliteit toe te schrijven aan registratie-effecten?’ Dit mondt uit in de volgende deelvragen:

 1. Is de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit mede een gevolg van een nadrukkelijker rol van gemeentelijke Boa’s in het toezicht?
 2. Is de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit een gevolg van veranderingen in de automatisering bij de politie (i.c. de invoering van BVH en de uitfasering van HKS)?
 3. Is de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit mede een gevolg van een afgenomen prioriteit in de opsporing van jeugdcriminaliteit?
 4. Is de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit een gevolg van veranderingen in het werkproces bij de politie (i.c. het Salduz-arrest en de invoering van ZSM), waardoor:
  a. criminele jongeren vaker dan voorheen een zorgmelding krijgen en zo buiten de politieregistratie blijven;
  b. criminele jongeren vaker dan voorheen een reprimande krijgen en zo buiten de politieregistratie blijven;
  c. criminele jongeren vaker dan voorheen een ‘goed gesprek’ krijgen en zo buiten de politieregistratie blijven.
 5. Per deelvraag: zo ja, op welke wijze en in welke mate?

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Introductie
 2. De rol van gemeentelijke BOA's
 3. Introductie BVH's en uitfasering HKS
 4. Prioritering in de opsporing
 5. Veranderingen in het werkproces
 6. Samenvatting en conclusies

Summary and conclusions
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ham, T. van, Bervoets, E., Scholten, L., Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2018
ISBN:
978-904-92255-22-8
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Daling Jeugdcriminaliteit en registratie-effecten deel 2; empirisch deel
Projectnummer:
2578
Operationele status:
Afgerond