Evaluatie kwaliteitsverbetering werkstraffen

Evaluatie kwaliteitsverbetering werkstraffen

Samenvatting

De werkstraf voor jongeren heeft in de afgelopen jaren de nodige maatschappelijke en politieke aandacht gekregen. De werkstraf zou te vaak niet geschikt zijn voor de delicten waarvoor deze wordt opgelegd en te veel werkstraffen zouden niet worden voltooid. Daarnaast was er kritiek op de organisatie van de tenuitvoerlegging door de RvdK. Dit was de aanleiding voor het project Kwaliteitsverbetering van Werkstraffen (KWS). Het onderzoek had tot doel om te bepalen in hoeverre de maatregelen en activiteiten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van werkstraffen – zoals voortgekomen uit het project KWS – worden uitgevoerd zoals beoogd.
Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:
a. een planevaluatie, waarin de beleidstheorie werd gereconstrueerd en getoetst;
b. een implementatiecheck, waarin werd vastgesteld hoe ver de implementatie van het beleid in de praktijk, op de werkvloer, gevorderd is en wat de stand van zaken is met betrekking tot de registratie van indicatoren;
c. een procesevaluatie, waarin werd onderzocht hoe het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Resultaten planevaluatie
  3. Resultaten implementatiecheck
  4. Resultaten procesevaluatie
  5. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, W., Bertling, L., Snijdewint, M., Tillaart, J. van den
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie kwaliteitsverbetering werkstraffen
Projectnummer:
2580
Operationele status:
Afgerond