Methodenonderzoek Dark number jeugdige daders in Nederland van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercriminaliteit

Methodenonderzoek Dark number jeugdige daders in Nederland van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercriminaliteit

Samenvatting

Het doel van het voorbereidend onderzoek is inzicht te verkrijgen in methoden waarmee het aantal (jeugdige) daders van gedigitaliseerde en cybercriminaliteit kan worden geschat. De onderzoeksvraag is: met welke onderzoeksmethode of (combinatie van) methoden kan, voortbouwend op de inzichten uit de Monitor Jeugdcriminaliteit (MZJ), het percentage jeugdigen in Nederland worden geschat dat zich schuldig maakt aan de volgende misdrijven:
(1) online bedreiging, (2) het online verspreiden van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen en (3) het inloggen op een computer/website zonder toestemming/kennisgeving, al dan niet gepaard met het wijzigen van gegevens.
Onder ‘jeugdigen’ wordt hier verstaan personen vanaf 12 tot en met 22 jaar oud.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Network-Scale-Up Methode
  3. Randomized response
  4. Social Media Tekst Profiling
  5. Vangst-hervangst met politiedata
  6. Samenvatting, conclusies, aanbevelingen

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heijden, P.G.M. van der, Cruyff, M.J.L.F., Gils, G.H.C. van
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen, Beleidsonderzoek & Advies (BOA), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Faculty of Social and Behavioural Sciences, Methodology & Statistics, Utrecht University
Telefoon:
030-2531470

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsonderzoek Dark number jeugdige cybercriminelen
Projectnummer:
2581
Operationele status:
Afgerond