Verkenning beleidsexperimenten lokale veiligheid

Verkenning beleidsexperimenten lokale veiligheid

Inzet van psychologische inzichten ter voorkoming van uitgaansoverlast

Samenvatting

De onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen inzichten uit de gedragswetenschappen (i.c., sociale psychologie en gedragseconomie) ingezet worden ter voorkoming van uitgaansoverlast? Onder uitgaansoverlast wordt hier verstaan vernieling, agressie en aantasting van de openbare orde, waaronder geluidsoverlast en wildplassen, allemaal wanneer de gedragingen in verband kunnen worden gebracht met het bezoeken van uitgaansgelegenheden.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Indicatoren voor het ontstaan en voorkomen van uitgaansoverlast
  3. Beleidsexperimenten
  4. Conclusies

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Galetzka, M., Hoof, J. van, Vries, P. de
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Telefoon:
053-4893299
Website:
www.utwente.nl/bms

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsexperiment gedragswetenschappen lokale veiligheid
Projectnummer:
2584
Operationele status:
Afgerond