Rijden onder invloed van drugs

Strafrecht en strafproces / Wegenverkeerswet

Rijden onder invloed van drugs

Onderzoek van de situatie voor de invoering van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

Samenvatting

De aanpak van rijden onder invloed van drugs vindt op dit moment plaats op basis van de vangnetbepaling van artikel 8, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994). Deze aanpak stuit in de praktijk op problemen. Daarom is voorzien in een wijziging van de WVW1994 waarbij er een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd. De wijziging beoogt niet alleen het vaststellen van het vermoeden van het gebruik van drugs in het verkeer te vereenvoudigen maar ook de vervolging makkelijker te maken. De implementatie van de wijziging van de wet vindt naar verwachting medio 2017 plaats.
In dat kader is onderzoek gedaan naar de opsporing en vervolging van bestuurders die het verbod op het rijden onder invloed van drugs overtreden. De centrale probleemstelling van het onderzoek luidde:
"Hoe wordt rijden onder invloed van drugs voor implementatie van de gewijzigde WVW1994 opgespoord en gesanctioneerd en met welk resultaat?"

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methodische verantwoording
  3. Huidige aanpak van drugsgebruik in het verkeer
  4. Huidige uitvoeringspraktijk
  5. De nieuwe aanpak
  6. Conclusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Abraham, M., Nauta, O.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verbetering aanpak rijden onder invloed van drugs
Projectnummer:
2586
Operationele status:
Afgerond