Dieren verboden

Dieren verboden

De toepassing van het houdverbod als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf

Samenvatting

Om op te kunnen treden tegen bepaalde vormen van dierenverwaarlozing en -mishandeling, is het voor de rechter mogelijk om – naast een gevangenisstraf, een werkstraf of een geldboete – een houdverbod van dieren op te leggen. Het houdverbod kan in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf worden opgelegd. Het houdverbod houdt in dat het voor personen verboden is om gedurende een vastgestelde periode dieren te houden. Indien zij deze bijzondere voorwaarde overtreden, kan alsnog worden overgegaan tot het (deels) uitvoeren van de voorwaardelijk opgelegde straf.
In 2010 heeft de Tweede Kamer erop aangedrongen dat het mogelijk moet zijn om het houdverbod als zelfstandige maatregel op te leggen. Daarnaast zou het houdverbod langer dan drie jaar opgelegd moeten kunnen worden, indien nodig levenslang. De probleemstelling die aan het onderzoek ten grondslag ligt, luidt daarom als volgt:
Hoe verloopt de uitvoeringspraktijk van het houdverbod van dieren als bijzondere voorwaarde en wat zijn de randvoorwaarden en mogelijkheden om het houdverbod als zelfstandige maatregel op te leggen?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Dieren in de wet
  3. Omvang, aard en afdoening van dierenwelzijnszaken
  4. Het houdverbod in de praktijk
  5. Effectiviteit
  6. Conclusie

Summary
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leiden, I. van, Ham, T. van, Hardeman, M., Scholten, L., Wijk, A. van
Organisatie(s):
Beke, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Beke
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
978-94--92255-05-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het houden van dieren als bijzondere voorwaarde
Projectnummer:
2587
Operationele status:
Afgerond