Verschuiving van rechterlijke taken

Strafrecht en strafproces / Herziening rechterlijke organisatie

Verschuiving van rechterlijke taken

Een verkennend onderzoek op civiel- en bestuursrechtelijk terrein

Samenvatting

De rol van de strafrechter bij het opleggen van sancties is de afgelopen decennia verminderd doordat in steeds meer wetten bestuurlijke sancties zijn geïntroduceerd. Onduidelijk is in hoeverre ook de civiele rechter en de bestuursrechter taken zien verschuiven naar bestuursorganen of andere niet-rechterlijke instanties. Doel van dit verkennende onderzoek was hierin inzicht te verschaffen. De dataverzameling vond plaats in de periode september 2015 tot maart 2016.
De probleemstelling van het onderzoek luidde:
In welke wetsvoorstellen op het terrein van het civiele en het bestuursrecht in de periode 2004-2014 is een rechterlijke taak toegekend aan een bestuursorgaan of ander niet-rechterlijk orgaan, in welke vorm vindt dat plaats en wat zijn de gevolgen voor burgers en bedrijven?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Inventarisatie van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak
  3. Overheveling of verschuiving naar bestuursorganen
  4. Verschuiving van civiele rechter en bestuursrechter naar geschillencommissies
  5. Overheveling naar de wetgever
  6. Conclusies

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Böcker, A., Groot- van Leeuwen, L. de, Laemers, M.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit - Onderzoekscentrum Staat en Recht, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit - Onderzoekscentrum Staat en Recht
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Overheveling rechterlijke taken
Projectnummer:
2590
Operationele status:
Afgerond