Effect van handhaving in het verkeer

Effect van handhaving in het verkeer

Snelheid, roodlichtnegatie, alcohol en afleiding

Samenvatting

De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is het effect van de diverse handhavingsactiviteiten die onder de landelijke prioriteiten vallen op de naleving van verkeersregels door automobilisten en motorrijders? De volgende onderzoeksvragen zijn hieruit gedestilleerd:

 1. In welke mate zijn automobilisten en motorrijders bekend met plekken waar gehandhaafd wordt?
 2. Is de naleving hoger op trajecten/plekken waar handhavingsmiddelen actief zijn vergeleken met trajecten/plekken waar zij niet actief zijn?
 3. Heeft het verkrijgen van een waarschuwing of sanctie na het begaan van een overtreding invloed op de naleving van automobilisten en motorrijders?
 4. Verschilt de naleving wanneer een weggebruiker betrapt wordt bij een mobiele radarset, trajectcontrole, flitspaal of staandehouding?
 5. Welke toekomstige ontwikkelingen zouden gevolgen kunnen hebben voor handhaving en de naleving van automobilisten en motorrijders?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Interviews
 3. Literatuurscan
 4. Praktijkonderzoek
 5. Naleving, motieven en kennis over handhavingsinspanningen
 6. Het effect van sancties op de naleving
 7. Conclusies

Literatuurlijst

Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
MuConsult, WODC
Plaats uitgave:
Amersfoort
Uitgever:
MuConsult
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
MuConsult
 
Postbus 2054
 
3800 CB Amersfoort
E-mailadres:
info@muconsult.nl
Website:
www.muconsult.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effecten van verkeershandhaving op kosten
Projectnummer:
2593
Operationele status:
Afgerond