Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen

Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italië

Samenvatting

De doelstelling van het onderzoek betreft het verschaffen van inzicht in de tweeledige vraag:

  1. Welke werkwijzen Duitsland, Engeland (en Wales), Ierland en Italië (naast Nederland) hanteren voor het in beslag nemen en confisqueren van vermogen met een vermoedelijk criminele herkomst in situaties zonder vervolgbare of veroordeelde dader;
  2. Tegen welke belemmeringen de Nederlandse autoriteiten en de autoriteiten in de genoemde landen aanlopen in geval van grensoverschrijdende samenwerking in dergelijke gevallen.

Specifieke aandacht gaat hierbij vervolgens uit naar beslag en confiscatie van i) criminele opbrengsten onder zogenoemde ‘windhappers’ (zijnde personen die geen (of nauwelijks) geregistreerd inkomen hebben, maar wel veel geld te besteden hebben), ii) erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit de opbrengsten van (vermoede) strafbare activiteiten van de erflater, iii) tegoeden die zijn aangetroffen op onbeheerde bankrekeningen, en iv) (grote) hoeveelheden cash geld dat is aangetroffen zonder dat een relatie tot een bepaalde persoon valt aan te wijzen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met veelgebruikte afkortingen

  1. Inleiding, probleemstelling en plan van aanpak
  2. Inbeslagneming en confiscatie in Duitsland
  3. Inbeslagneming en confiscatie in Engeland (en Wales)
  4. Inbeslagneming en confiscatie in Ierland
  5. Inbeslagneming en confiscatie in Italië
  6. Knelpunten in de internationale samenwerking bij beslag en confiscatie vanuit Nederlands perspectief
  7. Knelpunten in de internationale samenwerking bij beslag en confiscatie vanuit buitenlands perspectief
  8. Conclusie: denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen

Samenvatting
Summary
Literatuur
Jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buisman, S.S., Kooijmans, T., Haenen, I.E.M.M., Ouwerkerk, J.W., Spapens, A.C.M.
Organisatie(s):
Tilburg University - Tilburg Law School, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Tilburg University - Tilburg Law School
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Tilburg University - Law School
Website:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Mogelijkheden in andere Europese landen tot inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen
Projectnummer:
2596
Operationele status:
Afgerond