Onderzoek aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Onderzoek aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Samenvatting

In dit onderzoek komt de volgende probleemstelling aan de orde:
Wat is er bekend over de inbeslagneming van en het daaropvolgende onderzoek dat wordt gedaan aan elektronische gegevensdragers en in geautomatiseerde werken door opsporingsambtenaren?
Bovenstaande algemene vraagstelling is uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen. Het gaat daarbij vooral om een analyse van het juridisch kader alsmede de inbeslagnemingspraktijk en het daaropvolgende onderzoek dat aan elektronische gegevensdragers en in geautomatiseerde werken wordt verricht door opsporingsambtenaren.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Juridisch kader
  3. Uitwerking van het onderzoek
  4. Conclusies en observaties

Samenvatting
Summary
Literatuurlijst
Lijst met aangehaalde zaken
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mevis, P.A.M., Verbaan, J.H.J., Salverda, B.A.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam -School of Law , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam -School of Law
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Waarheidsvinding aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken
Projectnummer:
2598
Operationele status:
Afgerond