Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers

Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers

Samenvatting

Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de gang van zaken in de praktijk met het doel inzicht te verschaffen in de rol die de arbeidsrechtelijke positie van werknemers in de praktijk speelt bij de wijze waarop wordt geprobeerd financieel noodlijdende ondernemingen te reorganiseren en de gevolgen die het gekozen traject heeft (gehad) voor de betrokkenen. Het onderzoek heeft aldus een exploratief en inventariserend karakter. Het onderzoek is er niet op gericht om op systematische wijze de onderzochte zaken met elkaar te vergelijken.
Het onderzoek bestaat vooral uit een onderzoek naar en een analyse van 26 recente cases waarin ondernemingen al dan niet na een faillissement zijn gereorganiseerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Aanleiding voor het onderzoek, probleemstelling en methode
  2. Oorzaken van de financiƫle moeilijkheden en de rol van de factor arbeid
  3. De zoektocht naar oplossingen en de invloed van de arbeidsrechtelijke positie van werknemers
  4. Opvattingen omtrent wijzigingen in de arbeidsrechtelijke positie van werknemers die de reorganisatie van ondernemingen in finaciƫle moeilijkheden zouden kunnen bevorderen
  5. De expertmeeting aangaande het onderhavige onderzoek, gehouden te Nijmegen op 25 september 2015
  6. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verburg, L.G., Veder, P.M., Jansen, A.G.J.J., Mennens, A.M., Niebeek, A.W., Pepels, S.C., Wersch, F.M.R. van
Organisatie(s):
Radboud Universiteit - Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit - Onderzoekcentrum Onderneming & Recht
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De arbeidsrechtelijke positie van werknemers in geval van faillissement
Projectnummer:
2599
Operationele status:
Afgerond