Doelrealisatie Internetconsultatie

Doelrealisatie Internetconsultatie

Samenvatting

Internetconsultatie is een vorm van consultatie, waarbij burgers, bedrijven en instellingen informatie krijgen over voorgenomen wetgeving en suggesties kunnen doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. Sinds de afronding van een rijksbreed experiment met internetconsultatie in 2011 maakt internetconsultatie structureel deel uit van het departementale proces voorbereiding van wetgeving. Het doel van het onderzoek was het verwerven van inzicht in het doelbereik van internetconsultatie, de waardering van het gebruik van internetconsultatie door burgers, bedrijven, instellingen en departementale medewerkers en het doen van voorstellen tot mogelijke aanpassingen van internetconsultatie, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen.

Inhoudsopgave

Colofon
Afkortingen
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Achtergrond, probleemstelling en onderzoeksvragen
  3. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  4. Context en ontwikkelingen met betrekking tot Internetconsultatie
  5. Proces, toepassing en gebruik van Internetconsultatie
  6. Bereik en opbrengst van Internetconsultatie
  7. Meerwaarde en toekomst perspectief
  8. Conclusies

Bijlagen
Summary and conclusions

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Broek, S.D., Krats, E., Lakerveld, J.A. van, Stoutjesdijk, F.D., Tönis, I.C.M.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Plato , Ockham IPS, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Plato
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gebruik, waardering en effect van internetconsultatie
Projectnummer:
2602
Operationele status:
Afgerond