Sociaalpsychologische impactfactoren bij rampen, crises & aanslagen

Sociaalpsychologische impactfactoren bij rampen, crises & aanslagen

Een literatuurstudie naar impactverhogende en –verlagende factoren bij rampen, crises en aanslagen

Samenvatting

Rampen, crises en aanslagen hebben een wisselende impact op de samenleving. Soms hebben ook incidenten zonder maatschappelijke ontwrichting toch een grote impact op de samenleving. Factoren die de impact lijken te verhogen zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid van kinderen, ‘man-made’ incidenten versus meer ‘natuurlijke’ rampen en crises, identificatie met slachtoffers en het gevoel geen controle te hebben.
Dit is een literatuurstudie naar de impact van rampen, crises en aanslagen op de samenleving als geheel. De volgende vragen staan daarbij centraal:

  1. Welke factoren verhogen respectievelijk verlagen volgens de wetenschappelijke literatuur bij rampen, crises en aanslagen de sociaalpsychologische impact, zoals gedefinieerd in de strategie Nationale Veiligheid? Welke juist niet of nauwelijks?
  2. In hoeverre zijn wetenschappelijke inzichten over verhogende/verlagende factoren in de afgelopen decennia veranderd?

Inhoudsopgave

Woord van dank
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het zoekproces en de tussenresultaten
  3. De resultaten
  4. Conclusies
  5. Epiloog

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wein, B., Willems, R., Rouwette, E.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit - Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) , WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit - Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Impact verhogende en verlagende factoren bij rampen, crises en aanslagen
Projectnummer:
2605
Operationele status:
Afgerond