Gericht, gedragen en geborgd interventievermogen?

Veiligheid en preventie / Nctv

Gericht, gedragen en geborgd interventievermogen?

Evaluatie van de nationale contraterrorisme-strategie 2011-2015

Samenvatting

Als gevolg van aanslagen in binnen- en buitenland intensiveert Nederland aan het begin van de eenentwintigste eeuw haar contraterrorisme-beleid. Op verzoek van de Tweede Kamer en na voorbereiding van de Commissie Suyver, wordt het beleid in 2010 geƫvalueerd. Deze evaluatie beveelt onder andere aan een nationale strategie op te stellen. Die overkoepelende strategie moet een overzicht bieden van alle maatregelen en een integrale aanpak van terrorisme borgen. Bij de presentatie van de strategie 2011-2015 zegt de minister van VenJ toe aan de Tweede Kamer de strategie na afloop te evalueren.
Het doel van de evaluatie is inzichtelijk te maken welke bijdrage de strategie 2011-2015 heeft geleverd aan het verminderen van het risico op aanslagen, het verminderen van de vrees voor aanslagen, en het beperken van de mogelijke schade na aanslagen. De evaluatie moet ook aandachtspunten meegeven voor de nationale contraterrorisme-strategie voor 2016-2020.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Executive summary

  1. Introductie
  2. Aanpak van evaluatie
  3. Context van de contraterrorisme-strategie
  4. Analyse strategische plannen
  5. Analyse landelijke samenwerkingsprocessen
  6. Analyse integrale lokale aanpak
  7. Conclusies over strategie 2011-2015
  8. Implicaties voor strategie 2015-2016

Bijlagen
Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Noordegraaf, M., Douglas, S., Bos, A., Klem, W.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Telefoon:
(030) 253 81 01
Fax:
(030) 253 72 00
E-mailadres:
info.usbo@uu.nl
Website:
http://www.uu.nl/organisatie/departement-bestuurs-en-organisatiewetenschap

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Nationale Contraterrorisme Strategie 2011-2015
Projectnummer:
2608
Operationele status:
Afgerond