Vitale vennootschappen in veilige handen

Vitale vennootschappen in veilige handen

Samenvatting

Het komt geregeld voor dat buitenlandse investeerders belangrijke aandeelhoudersrechten in Nederlandse ondernemingen verwerven of trachten te verwerven. Buitenlandse investeringen leveren een materiële bijdrage aan de Nederlandse welvaart. Niettemin komt in de huidige geopolitieke context de vraag op of buitenlands aandeelhouderschap tevens een bedreiging kan vormen voor Nederlandse (publieke) belangen. De vraag is 'wat zijn de risico’s van (buitenlands) aandeelhouderschap voor de nationale veiligheid'?
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe aandeelhouderschap in een Nederlandse naamloze of besloten vennootschap (mogelijke) toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op beslissingen biedt en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. Het onderzoek bevat een theoretisch en een empirisch gedeelte. De juridisch-theoretische methodologie bestond uit een studie van Nederlandse en buitenlandse regelgeving, rechtspraak en rechtsgeleerde literatuur. Het empirisch onderzoek vond plaats door middel van het houden van interviews.

De volgende vitale sectoren komen aan bod: energie, ICT/Telecom, drinkwater en water, transport, chemie, de nucleaire sector, de financiële sector, de digitale overheid en defensie. Tevens is een analyse van in andere landen voorkomende regels die de nationale veiligheid tegen ongewenste buitenlandse investeringen pogen te beschermen, opgenomen. De onderzoekers bekeken achtereenvolgens het systeem in de Verenigde Staten van Amerika, in Duitsland, in Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk, in Noorwegen, in Zweden en in Zwitserland.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Kernbegrippen
  3. Rechten van aandeelhouders
  4. Analyse van vitale sectoren
  5. Internationaal perspectief
  6. Bevindingen, synthese en aanbevelingen
  7. Summary

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bulten, C., Jong, B. de, Breukink, E.-J., Jettinghof, A.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht , WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toegang en invloed buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren
Projectnummer:
2609
Operationele status:
Afgerond