Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie

Civiel recht en civiel proces / Gevaarlijke stof

Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie

Verkenning van toepassingsmogelijkheden

Samenvatting

In de afgelopen 15 jaar is nanotechnologie steeds meer onder de aandacht gekomen en heeft de financiering van nanotechnologisch onderzoek een grote vlucht genomen. Een aantal producten op basis van nanotechnologie is reeds op de markt verschenen. Over het algemeen is nanotechnologie nog steeds een opkomende technologie en zijn toepassingen nog in ontwikkeling. In dit rapport wordt de betekenis van nanotechnologie voor civiele veiligheidstoepassingen besproken en de studie geeft een breed overzicht van opkomende nanotechnologieën en toepassingsdomeinen. De focus in dit rapport ligt op de kansen die nanotechnologie biedt voor veiligheidstoepassingen. Mogelijke risico’s op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en milieu worden niet besproken. Op basis van een meta-literatuurstudie zijn verschillende toepassingsdomeinen geïdentificeerd en besproken in dit rapport: (i) detectie, (ii) bescherming, (iii) veilige identificatie en communicatie en (iv) defensie. Hiernaast zijn mogelijk interessante nanotechnologieën voor de veiligheidstoepassingen in deze domeinen beschreven en toegelicht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet en -methoden
  3. Detectie
  4. Bescherming
  5. Veilige identificatie en communicatie
  6. Defensie
  7. Conclusies en aanbevelingen
  8. Referenties
  9. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schulze Greiving, V., Kulve, H. te, Konrad, K., Kuhlman, S., Pinkse, P.
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Science, Technology and Policy Studies (STePS), Universiteit Twente - Complex Photonic Systems Groep, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente - Department of Science, Technology and Policy Studies (STePS)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Department of Science, Technology and Policy Studies (STePS)
Telefoon:
053 489 3353/3350
Fax:
053 489 2159
E-mailadres:
stepssecretariaat@mb.utwente.nl
Website:
www.utwente.nl/bms/steps/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Fenomeenstudie nanotechnologie in het veiligheidsdomein
Projectnummer:
2610
Operationele status:
Afgerond