Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders

Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders

Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen

Samenvatting

In 2007 is de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Ranov) tot stand gekomen. Ongeveer 27.000 vreemdelingen zijn in het bezit gesteld van een vergunning op grond van deze regeling. Vanaf 15 juni 2012 konden de Ranov-ers een naturalisatieverzoek indienen, omdat zij in beginsel op dat moment voldeden aan de naturalisatievoorwaarde van vijf jaar toelating in Nederland. Het tweede onderzoek, het onderhavige rapport, analyseert de motieven van Ranov-ers om geen verzoek om naturalisatie in te dienen. Voor dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Wat zijn de achtergrondkenmerken van niet genaturaliseerde Ranov-ers en verschillen deze van de kenmerken van voormalig Ranov-ers die wel genaturaliseerd zijn?
  2. Welke redenen geven (voormalige) Ranov-ers om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit?
  3. Ervaren Ranov-ers belemmeringen bij het aanvragen van naturalisatie en welke belemmeringen ervaren zij?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Tabellen en figurenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beleidskader
  3. Kenmerken genaturaliseerde en niet-genaturaliseerde Ranov-ers
  4. Reden om geen verzoek om naturalisatie in te dienen
  5. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schans, J.M.D., Beukering, I. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-08
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Redenen voor niet naturalisatie bij vreemdelingen die een verblijfsvergunning verkregen op grond van het Generaal Pardon
Projectnummer:
2617
Operationele status:
Afgerond