Monitor jeugdcriminaliteit

Straffen en maatregelen / Halt

Monitor jeugdcriminaliteit

Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 1997 tot 2015

Samenvatting

De tweejaarlijkse Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) laat recente ontwikkelingen zien in de geregistreerde jeugdcriminaliteit op basis van politie en justitieregistraties. In de MJC editie 2015 worden daarnaast de ontwikkelingen in de zelf gerapporteerde jeugdcriminaliteit meegenomen.
In het onderzoek ligt de nadruk op de meest recente landelijke ontwikkelingen, uitgesplitst naar verschillende subgroepen (naar sekse, leeftijd, herkomstgroep), regio’s en typen delict (in ieder geval in de categorieën vermogen, vernieling en geweld). De MJC heeft in de regel betrekking op jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar (met de driedeling twaalf-minners, minderjarigen en jongvolwassenen). Wegens de invoering van het adolescentenstrafrecht per 1 april 2014 is voor de toekomstige MJC metingen ook specifiek onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit onder jongeren in de leeftijd 16 tot en met 22 jaar (adolescenten).

Inhoudsopgave

Verkorte samenvatting

  1. Inleiding
  2. Jeugdige zelfgerapporteerde daders
  3. Jeugdige verdachten
  4. Jeugdige strafrechtelijke daders
  5. Afdoening tegen jeugdige daders
  6. Samenvatting en conclusie

Summary and conclusion
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der, Goudriaan, H.
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Cahiers 2016-01
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Jeugdcriminaliteit 2015
Projectnummer:
2621
Operationele status:
Afgerond