Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

Inventarisatie instrumenten, preventie en interventie

Samenvatting

De doelstelling van het huidige rapport is een inventarisatie te bieden van de stand van zaken van praktijkgericht neurowetenschappelijk onderzoek op het gebied van meetinstrumenten, preventiemethoden en interventies die relevant zijn voor de jeugdstrafrechtketen.

Daartoe zijn de onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd:

 1. Wat is de stand van zaken van de neurowetenschappelijke kennis in relatie tot antisociaal gedrag in grote lijnen?
 2. a. Welke bruikbare neurowetenschappelijke instrumenten, preventiemethoden en interventies zijn er op korte termijn (twee tot vijf jaar) te verwachten?
  b. Hoe zouden deze in het beleid en de praktijk van de jeugdstrafrechtketen kunnen worden gebruikt?
 3. Welke neurowetenschappelijke onderzoeksonderwerpen met betrekking tot meetinstrumenten, preventiemethoden, interventies zijn op de middellange termijn (vijf tot tien jaar, tot 2020-2025) van belang voor een onderzoeksagenda? Met andere woorden, wat moet er worden onderzocht om noodzakelijke kennis te verwerven of kennis beter onderbouwd te krijgen en vervolgens deze meetinstrumenten, preventiemethoden en interventies daadwerkelijk te kunnen invoeren?
 4. Welke ethische en praktische aandachtspunten zijn er bij het gebruik van de desbetreffende neurowetenschappelijke kennis?

Zie ook: Infographic Neurowetenschap en de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

 1. Algemene inleiding
 2. Methoden
 3. Overzicht stand van de kennis over neurobiologische factoren en antisociaal gedrag
 4. Instrumenten
 5. Preventie
 6. Interventie
 7. Slothoofdstuk

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cornet, L.J.M., Bootsman, F., Alberda, D.L., Kogel, C.H. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom criminologie
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-94-6236-724-1
Reeks:
Onderzoek en beleid 318
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom juridisch
Telefoon:
070-3307033
E-mailadres:
info@boomjuridisch
Website:
www.boomjuridisch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie praktijkgericht neurowetenschappelijk onderzoek jeugdigen; interventies
Projectnummer:
2622C
Operationele status:
Afgerond

Neurowetenschap en de aanpak van jeugdcriminaliteit - infographic