Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2014

Veiligheid en preventie / Wapenbezit

Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2014

Samenvatting

In deze factsheet wordt een actualisering gegeven van de vorig jaar verschenen cijfers van de Nationale Veiligheidsindices (NVI) en inzicht gegeven in de ontwikkeling van de sociale veiligheid in de jaren 2005-2014. De NVI is om meerdere redenen een toevoeging aan de reeds bestaande cijfers over de sociale veiligheid in Nederland, zoals de politiecijfers en cijfers van de Veiligheidsmonitor. Zo zijn alle indicatoren van sociale veiligheid meegenomen in de NVI. Deze indicatoren omvatten criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving.
Voor het beschrijven van de ontwikkeling van criminaliteit wordt bovendien in de NVI onderscheid gemaakt tussen verschillende typen criminaliteit en is per type delict gekeken welke databron het meest geschikt is om de ontwikkeling in het delicttype te duiden. Hierdoor wordt de ontwikkeling in criminaliteit op een zo betrouwbaar mogelijke manier weergegeven. Verder is voor de NVI een methode ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met de ernst en het relatieve omvang van delicten. Op deze manier kunnen de verschillende delicttypen worden samengevoegd om inzicht te kunnen geven in de ontwikkeling van criminaliteit in het algemeen.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cuyper, R.H. de, Weijters, G., Jennissen, R.P.W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Fact sheets 2015-04
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nationale Veiligheidsindex 2015
Projectnummer:
2623A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie