Verkennende voorstudie Liquidaties

Criminaliteit en delicten / Wapengebruik

Verkennende voorstudie Liquidaties

Samenvatting

De afgelopen jaren heeft in Nederland een reeks gewelddadige liquidaties plaatsgevonden. Hoewel liquidaties geen nieuw fenomeen zijn in Nederland (het aantal schommelde in de afgelopen decennia tussen de twintig en dertig per jaar), zijn er wel geluiden dat de aard van het delict verandert. De centrale probleemstelling van deze verkennende studie luidt: Welke recente ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het fenomeen liquidaties, volgens sleutelinformanten van politie en justitie?

Bij recente ontwikkelingen is gekeken naar motieven en de achtergrond van liquidaties, de samenstelling van dadergroepen, de uitvoering (modus operandi) en de facilitering van liquidaties. Voor deze verkennende studie zijn gesprekken gevoerd met twaalf sleutelinformanten, het betreft politie en -justitiefunctionarissen die vanuit de aard van hun werkzaamheden kennis hebben over liquidaties. Aanvullend hebben we drie interne politiedocumenten bestudeerd, die in hoofdzaak gebaseerd waren op operationele opsporingsinformatie. Daarnaast hebben we aanvullend informatie uit verschillende openbare journalistieke bronnen geraadpleegd. Informatie is vergaard in de periode april 2016 - november 2016.

Deze voorstudie betreft geen analyse van ‘hard’ empirisch materiaal maar heeft een verkennend karakter en is in hoofdzaak gebaseerd op de kennis, ervaring en inschattingen van politie- en justitiefunctionarissen die belast zijn met de opsporing en vervolging van liquidaties.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Definities
  3. Achtergrond, motieven en criminele context
  4. Het criminele bedrijfsproces van liquidaties
  5. Verruwing
  6. Specialisatie en professionalisering
  7. Tot slot

Summary

Literatuur

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, B. van, Verhoeven, M.A. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-07
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkennende voorstudie Liquidaties
Projectnummer:
2624
Operationele status:
Afgerond