Een raamwerk van indicatoren voor de bescherming van persoonsgegevens

Civiel recht en civiel proces / Recht op persoonlijke levenssfeer

Een raamwerk van indicatoren voor de bescherming van persoonsgegevens

Nederland ten opzichte van andere EU-landen

Samenvatting

Vanuit de Tweede Kamer is de vraag gekomen hoe de positie van Nederland is wat betreft de bescherming van privacy van burgers door de overheid in vergelijking met andere Europese landen. Dit kan onderzocht worden in een benchmarkstudie waarin Nederland op dit terrein wordt vergeleken met een aantal andere Europese landen. Om deze studie goed op te zetten is er eerst een kader nodig van de onderwerpen die deze vergelijking moet beslaan, welke bronnen gebruikt kunnen worden, welke onderzoeksmethoden gehanteerd kunnen worden en met welke landen Nederland het beste vergeleken kan worden. De voorliggende rapportage geeft een overzicht van dit kader. De daadwerkelijke benchmark zal in een vervolgonderzoek plaatsvinden.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Raamwerk
  3. Situatieschets
  4. Beleid
  5. Wet- en regelgeving
  6. Implementatie
  7. Toezicht en handhaving
  8. Landenselectie
  9. Tot besluit

Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Roosendaal, A., Ooms, M., Hoepman, J.-H.
Organisatie(s):
TNO, WODC
Plaats uitgave:
Delft
Uitgever:
TNO
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bescherming privacy door Nederlandse staat
Projectnummer:
2628
Operationele status:
Afgerond