Coffeeshops in Nederland 2014

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Coffeeshops in Nederland 2014

Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2014

Samenvatting

Het aantal coffeeshops en het gemeentelijk beleid inzake coffeeshops worden sinds 1999 gevolgd in een monitor. De laatste editie is in 2013 uitgekomen (zie link bij: Meer informatie). Dit is de twaalfde meting van de monitor van het aantal gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) in Nederland en het gemeentelijk coffeeshopbeleid.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Aantallen coffeeshops
  3. Gemeentelijk beleid
  4. Handhavingsbeleid
  5. Conclusies

Geraadpleegde literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bieleman, B., Mennes, R., Sijtstra, M.
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
9789088741944
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor coffeeshops: aantallen en gemeentelijk beleid 2013-2014
Projectnummer:
2633
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie