Registratie en besteding van de proces verbaal-vergoedingen door gemeenten

Registratie en besteding van de proces verbaal-vergoedingen door gemeenten

Samenvatting

Het onderzoek brengt in kaart op welke wijze gemeenten omgaan met de vergoeding van het Rijk voor het uitschrijven van de bestuurlijke strafbeschikking (BSB) overlast en parkeren en in hoeverre en op welke wijze de bestedingen van de Rijksvergoedingen door gemeenten worden geregistreerd. Hiermee wordt, voor zover dat mogelijk is, invulling gegeven aan de motie van Dijkhoff en Segers (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 34 000 VI, nr. 28).

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksvraag
  3. Onderzoeksaanpak en verantwoording
  4. Resultaten
  5. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aarts, L.J.M., Gielen, M.A.G., Kuin, M.C., Faber, D.
Organisatie(s):
APE Public Economics, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE Public Economics
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gevolgen afschaffen proces verbaal-vergoeding
Projectnummer:
2634
Operationele status:
Afgerond