Rechtshulp gemist?

Rechtshulp gemist?

Samenvatting

Doel van het onderhavige onderzoek is om inzicht te verschaffen in het niet-gebruik van rechtshulp. Ten eerste is het gebruik van rechtshulp onder alle inkomensgroepen in kaart gebracht en niet beperkt tot het niet-gebruik door rechtzoekenden die voldoen aan de criteria van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Het gebruik van rechtshulp door niet-Wrb-gerech-tigden is beleidsmatig eveneens relevant en vormt bovendien een nuttig referentie-kader voor het gebruik van rechtshulp door de groep Wrb-gerechtigden. Ten tweede kunnen ook anderen dan (gesubsidieerde) advocaten rechtshulp leveren, daarom zijn verschillende vormen van rechtshulp onderscheiden. Ten derde is het al of niet gebruik van (buiten)gerechtelijke procedures onderzocht.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Omvang en redenen niet-gebruik
  3. Welke resultaten worden bereikt?
  4. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M. ter, Klein Haarhuis, C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-05
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Wel of geen rechtshulp bij juridische problemen; onderdeel Geschilbeslechtingsdelta 2014
Projectnummer:
2646
Operationele status:
Afgerond