Europees drugsrapport 2016

Strafrecht en strafproces / Opiumwet

Europees drugsrapport 2016

Trends en ontwikkelingen

Samenvatting

Elk jaar dient iedere EU-lidstaat voor het Europees Monitoring Centrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) een rapport op te stellen over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van drugs in eigen land. Dit onderzoek betreft de situatie in 2014-2015. Het geeft de meest recente beschikbare registratiecijfers tot en met het jaar 2014 en beschrijft actualiteiten in 2014 en 2015 (o.a. nieuw aangenomen wetten, nieuwe drugsstrategieën, recent opgedoemde problemen). Het rapport wordt aangeleverd aan het EMCDDA, dat vervolgens op basis van alle landenrapporten het European Drug Report opstelt.
Het WODC levert elk jaar een bijdrage over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde criminaliteit: beleid en wetgeving, nieuwe interventies tegen deze criminaliteit, resultaten uit onderzoek dat recent gepubliceerd is over deze thematiek. Daarnaast worden registratiecijfers over drugsgerelateerde criminaliteit gepresenteerd, met nadruk op het meest actuele jaar.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding en dankbetuiging
Samenvatting

  1. Aanbod van drugs en de markt
  2. Prevalentie en trends van drugsgebruik
  3. Schadelijke gevolgen van drugsgebruik en maatregelen daartegen

Bijlage: Nationale tabelgegevens

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
Trimbos-instituut, WODC
Plaats uitgave:
Lissabon/Utrecht
Uitgever:
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bijdrage National Report EMCDDA 2015
Projectnummer:
2649
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie