Pleegouders over gezag en adoptie

Pleegouders over gezag en adoptie

Samenvatting

Begin 2014 is op voorstel van staatssecretaris Teeven de Staatscommissie herijking ouderschap ingesteld onder voorzitterschap van mr. Wolfsen. De Staatscommissie buigt zich over vraagstukken rondom het juridisch ouderschap, het meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap en gaat na of, en zo ja, op welke wijze, herijking van het familierecht wenselijk is. Regioplan is gevraagd om onderzoek te doen onder pleegouders en pleegoudervoogden naar gezag en adoptie. De resultaten van het onderzoek worden door de Staatscommissie bij de uitvoering van haar opdracht benut.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Pleegzorg
  4. Pleegouders over ervaren praktische problemen, pleegoudervoogdij en deelgezag
  5. Pleegoudervoogden over pleegoudervoogdij
  6. Pleegouders zonder gezag en pleegoudervoogden over adoptie
  7. Samenvatting en conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, W., Tillaart, J. van den, Bertling, L., Woude, F. van der, Santpoort, R., Bergh, P. van den (medew.)
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pleegzorg in relatie tot pleegzorgvoogdij en adoptie
Projectnummer:
2650
Operationele status:
Afgerond