Criminaliteit en rechtshandhaving 2014

Criminaliteit en rechtshandhaving 2014

Ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

Deze 13e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2014.

Met het oog op de inspanningen ten behoeve van de kwaliteitsborging en verdergaande digitalisering is er dit jaar gekozen voor een sterk ingekorte editie van C&R. In deze 13e editie vindt u geen update van het beschrijvende hoofdstuk 2 (Het Nederlands strafrechtssysteem). De andere hoofdstukken zijn sterk ingekort en bieden alleen op hoofdlijnen beschrijvingen van 2007 tot en met 2014 in de vorm van verkorte teksten en enkele figuren.Nieuwe bevindingen over de informatieverzameling en -verwerking alsook toelichtingen bij definities zijn met name terug te vinden in bijlage 3 (Bronnen en methoden) en bijlage 7 (Begrippen).
De onderliggende gegevens zijn zoveel mogelijk behouden. Deze zijn enkel online beschikbaar in Excel-formaat, mede als opstap naar verdergaande digitalisering van de gegevens.
Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie link bij: Meer informatie)

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding - N.E. de Heer-de Lange en S.N. Kalidien
 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij (Zie: Bijlagen)
 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans en R.J. Kessels
 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en C.M.P. Verkleij
 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer
 6. Berechting - C.M.P. Verkleij en R.F. Meijer
 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien
 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en C.M.P. Verkleij
 9. Overtredingen - F.P. van Tulder, D.E.G. Moolenaar en C.M.P. Verkleij
 10. Kosten van criminaliteit -D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter
 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan

Literatuur
Bijlagen
1. Medewerkers C&R 2014
2. Classificaties en indelingen
3. Bronnen en methoden
4. Tabellen (zie: Excel-Bijlagen)
5. Afkortingen
6. Stroomschema justitieketen
7. Begrippen
8. Trefwoordenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kalidien, S.N. (eindred.), Heer-de Lange, N.E. de (eindred.)
Organisatie(s):
WODC, CBS, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Geen
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
CenR 2014
Projectnummer:
2651
Operationele status:
Afgerond