Evaluatie supersnelrecht

Politie en rechtshandhaving / Geweldgebruik tegen publieke werkers

Evaluatie supersnelrecht

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een evaluatie van supersnelrechtprocedures in Nederland. Van supersnelrecht is sprake indien een zaak binnen de termijn van de inverzekeringstelling (maximaal 3 dagen) inhoudelijk ter zitting wordt behandeld. Het uitgangspunt is daarbij dat voorlopige hechtenis wordt bevolen en indien een vrijheidsstraf wordt opgelegd, deze aansluitend wordt uitgezeten. De voorwaarde is dat de verdachte afstand doet van de geldende dagvaardingstermijn voor politierechterzaken van 3 dagen.
De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Hoe functioneert het instrument supersnelrecht in de verschillende arrondissementen in Nederland en welke mogelijkheden zijn er voor de verbetering van de toepassing ervan?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Zorgvuldigheidsnormen van art. 6 EVRM
  3. Kwantitatieve gegevens over supersnelrecht
  4. Supersnelrechtzittingen
  5. Ervaringen van professionele procespartijen
  6. Politie
  7. Verdachten en slachtoffers
  8. Conclusies
  9. Samenvatting
  10. Summary

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weerden, M. van, Benschop, A., Liebregts, N., Blom, T., Korf, D.J.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bonger Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bonger Instituut
ISBN:
978-90-3610-453-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bonger Instituut voor Criminologie - Universiteit Amsterdam
Telefoon:
020 5252058
Fax:
020 5253943
Website:
www.bonger.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie toepassing van het supersnelrecht
Projectnummer:
2662
Operationele status:
Afgerond