Landelijk kader voor de veiligheidshuizen

Landelijk kader voor de veiligheidshuizen

Invoering, ontwikkelingen en knelpunten

Samenvatting

Veiligheidshuizen zijn netwerken van organisaties die in een samenwerkingsverband straf- en zorginterventies verbinden. In deze netwerken bestrijden organisaties gezamenlijk overlast en criminaliteit, door gebruikmaking van een gebieds-, systeem- of persoonsgerichte aanpak. Inmiddels zijn er in Nederland 33 veiligheidshuizen die vrijwel landelijk dekkend werken.
Het onderzoek heeft als doel te beschrijven of en zo ja, hoe veiligheidshuizen invulling geven aan het landelijk kader en hoe dit zich verhoudt tot de geschetste veranderingen in en rond de veiligheidshuizen. Achterliggend doel is vaststellen of het landelijk kader in de veranderende omstandigheden een toereikend handvat biedt voor het functioneren van de veiligheidshuizen. Dit onderzoek beoogt geen toetsing van het landelijk kader te zijn.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Dankwoord
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Stand van zaken in de veiligheidshuizen op basis van de breedtescan
  3. Resultaten van de dieptestudies
  4. Conclusies

Gebruikte bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rover, B., Hoogeveen, C., Eijgenraam, S. (medew.)
Organisatie(s):
BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek, Bureau Alpha, WODC
Plaats uitgave:
Den Bosch
Uitgever:
BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-90-808169-5-4
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek
Telefoon:
073 6232993
Fax:
073 6238027
E-mailadres:
info@btvo.nl
Website:
www.btvo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doorontwikkeling Veiligheidshuizen
Projectnummer:
2663
Operationele status:
Afgerond