Kostenontwikkeling Extra-uren Strafzaken 2004-2014

Civiel recht en civiel proces / Raad voor rechtsbijstand

Kostenontwikkeling Extra-uren Strafzaken 2004-2014

Samenvatting

Op 13 februari 2015 is de ‘Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel’ (Commissie-Wolfsen) ingesteld. De commissie is onder andere gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand vanaf 2002 tot en met 2014. De commissie heeft het WODC gevraagd onderzoek te doen naar de kostenstijging van het stelsel.
Dit factsheet geeft inzicht in de kostenstijging voor extra-urenvergoedingen in strafzaken door de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Hoe worden extra-urenzaken toegekend door de RvR?
  2. Hoe hebben de uitgaven voor extra uren in straf-zaken zich ontwikkeld tussen 2004-2014?
  3. Hoe heeft het aantal extra-urenzaken zich ontwik-keld tussen 2004-2014?
  4. Hoe hebben verschillende ‘kostenposten’ zich ontwikkeld?
  5. Welke mogelijke verklaringen zijn er voor de stijging van de uitgaven en het aantal zaken?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M. ter
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Fact sheets 2015-05
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kostenontwikkeling extra-uren strafzaken 2004-2014
Projectnummer:
2664B
Operationele status:
Afgerond