Kostenontwikkeling toevoegingen scheidingen 2002-2014

Civiel recht en civiel proces / Advocaten

Kostenontwikkeling toevoegingen scheidingen 2002-2014

Samenvatting

Op 13 februari 2015 is de ‘Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel’ (Commissie-Wolfsen) ingesteld. De commissie is onder andere gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand vanaf 2002 tot en met 2014.
In dit factsheet staat de ontwikkeling van de kosten voor toevoegingen die betrekking hebben op scheidingen centraal.1 Meer inzicht is nodig waar die stijgingen zich precies voordoen en of daar oorzaken voor zijn te vinden. Heeft dit te maken met de stijging van het aantal zaken, zijn er specifieke kosten die toenemen of zijn er andere oor-zaken aan te wijzen? Onderzoeksvragen:

  1. Hoe hebben de uitgaven voor toevoegingen zich ontwikkeld, naar zaakscode en type kosten?
  2. Hoe heeft het aantal toevoegingen zich ontwikkeld?
  3. In hoeverre komt de ontwikkeling van het aantal toevoegingen overeen met de ontwikkeling van soortgelijke zaken bij de rechtspraak?
  4. Welke verklaringen zijn er te geven voor de kostenstijging?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M. ter
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Fact sheets 2015-07
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kostenontwikkeling toevoegingen scheidingszaken 2002-2014
Projectnummer:
2664C
Operationele status:
Afgerond