Aan de grenzen van het meetbare

Aan de grenzen van het meetbare

De methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met nadruk op Noordwest Europa

Samenvatting

De aanleiding voor deze literatuurstudie was een motie van Segers/van der Staaij, waarin gevraagd werd om een wetenschappelijke vergelijking te maken van het prostitutiebeleid tussen landen in Noordwest-Europa en het effect van dat beleid op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen.
De onderzoeksvraag in deze studie luidt: "Wat is er bekend over de relatie tussen prostitutiebeleid in Noordwest-Europa en de omvang van mensenhandel en wat valt er vanuit wetenschappelijk oogpunt te zeggen over de kwaliteit van de bestaande onderzoeken waarop de conclusies over deze relatie zijn gebaseerd?"
Om een zo goed mogelijk inzicht in bovengenoemde relatie(s) te krijgen, is dit onderzoek specifiek gericht op landen in Noordwest-Europa: Nederland, Belgiƫ, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland en Groot Brittanniƫ. Deze landen dekken samen de belangrijkste, voor vergelijkend onderzoek relevante, vormen van prostitutiebeleid, en hebben een infrastructuur die in principe het best mogelijke onderzoek naar de omvang van mensenhandel mogelijk maakt.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding in de probleemstelling
  2. Internationale beleidscontext
  3. Methodologie van het onderzoek
  4. Resultaten
  5. Conclusies en methodologisch advies

Referentielijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lensvelt-Mulders, G., Lugtig, P., Bos, P., Elevelt, A., Helms, A.
Organisatie(s):
Universiteit voor Humanistiek (UvH), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit voor Humanistiek (UvH)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit voor Humanistiek
Telefoon:
030-2390100
E-mailadres:
info@uvh.nl
Website:
www.uvh.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale vergelijking relatie prostitutiebeleid en omvang mensenhandel
Projectnummer:
2667
Operationele status:
Afgerond