Voor schatten geschikt

Voor schatten geschikt

Vooronderzoek databronnen en methoden omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

Samenvatting

Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek dat ten doel heeft de prevalentie te bepalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Dit vooronderzoek is allereerst bedoeld om uitsluitsel te geven over de mogelijkheden om de omvangschatting van huiselijk geweld met de vangst-hervangst methode zoals uitgevoerd in 2009 in 2016 te repliceren en wellicht te verbeteren. Daarnaast is het een inventarisatie van andere methoden voor omvangschatting, een inventarisatie en beoordeling van overige databronnen voor een omvangschatting van huiselijk geweld en kindermishandeling en de mogelijkheid de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen te bepalen. De probleemstelling van het vooronderzoek luidt als volgt:
Kan de in 2009 uitgevoerde vangst-hervangst omvangschatting worden gerepliceerd en eventueel ook verbeterd? Welke andere databronnen met betrekking tot huiselijk geweld kunnen worden benut in de prevalentiestudie? Welke databronnen zijn beschikbaar en bruikbaar voor een omvangschatting van kindermishandeling in Nederland op basis van de vangst-hervangst methode en/of alternatieve methoden? Welke databronnen zijn beschikbaar en bruikbaar voor een verkenning van de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinssystemen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methoden voor omvangschatting
  3. Databronnen justitiƫle keten
  4. Databronnen gezondheidszorg en hulpverlening
  5. Synthese methoden en databronnen
  6. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Snippe, J., Boendermaker, M., Mennes, R., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-90-8874-215-6
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geschiktheid van databronnen en de wijze van meten samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling; pHGK
Projectnummer:
2668A
Operationele status:
Afgerond