Slachtofferschap van huiselijk geweld

Politie en rechtshandhaving / Melding

Slachtofferschap van huiselijk geweld

Prevalentieonderzoek naar de omvang, aard, relaties en gevolgen van slachtoffer- en plegerschap

Samenvatting

Het doel van dit deelonderzoek is om de aard en omvang van slachtoffer- en plegerschap van huiselijk geweld in Nederland te schatten op basis van zelfrapportage-onderzoek onder de Nederlandssprekende bevolking (18+), en daarbij voor zover mogelijk ook te rapporteren over de eventuele ontwikkeling daarin sinds het vorige onderzoek uit 2010. Dit rapport doet verslag van de analyses met betrekking tot de aard en omvang van huiselijk geweld. De hoofdvraag van dit onderzoek is:
Wat is, op basis van zelfrapportage, de actuele aard en omvang van huiselijk geweld in Nederland en hoe heeft dit zich ontwikkeld sinds het vorige prevalentieonderzoek?

Ten behoeve van dit onderzoek is een deelrapportage gemaakt getiteld: ''Prevalentie van huiselijk geweld in een online huishoudpanel versus een aselecte steekproef: een vergelijking tussen LISS en CBS', uitgevoerd door C.A. Lauret, R. Veenstra en A.J. van Duijn (Rijksuniversiteit Groningen, 2018).
Het doel van dat rapport was om de gegevens over huiselijk geweld op basis van het LISS panel en de CBS steekproef te vergelijken. Hierbij gaat het om verschillen in aard en omvang van huiselijk geweld en eventuele verklaringen voor de gevonden verschillen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Voorwoord
Leeswijzer

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. De context van het onderzoek
  4. Prevalentie van slachtofferschap
  5. Gevolgen van slachtofferschap
  6. (Ex-)partnergeweld
  7. Prevalentie van plegerschap
  8. De combinatie van slachtoffer- en plegerschap
  9. Vergelijking tussen 2010 en 2017
  10. Conclusie en discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eijkern, L. van, Downes, R., Veenstra, R.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Slachtoffer/dader online panel onderzoek; pHGK
Projectnummer:
2668E
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie