Plegers van partnergeweld en kindermishandeling

Plegers van partnergeweld en kindermishandeling

Verschillen, overeenkomsten en overlap

Samenvatting

In het huidige onderzoek wordt beoogd inzichten te krijgen in achtergronden en risicofactoren van plegers van partnergeweld, kindermishandeling en overlap van beide vormen van geweld in de algemene populatie. Daarbij wordt onder meer ingestoken op mogelijke genderspecifieke verschillen in plegers en (risico)factoren die voorafgaan aan geweld of een escalatie veroorzaken dan wel afhouden.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Kwantitatieve onderzoeksresultaten
  4. Kwalitatieve onderzoeksresultaten
  5. Conclusie en beschouwingen

Referentielijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Woicik, K., Eisenberg, M., Burgers, V.W.G., Tressova-van Veldhoven, D., Sijtsema, J.J., Bogaerts, S., Zijp-Lens, K. van (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Tilburg - Tilburg Law School, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit Tilburg - Tilburg Law School
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Tilburg University - Law School
Website:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Daderonderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling; pHGK
Projectnummer:
2668F
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie