NPM-2017: Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen

NPM-2017: Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen

Samenvatting

In 2005 en 2010 werden de eerste en tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen uitgevoerd: de NPM-2005 en de NPM-2010 (resp. M.H. IJzendoorn e.a., Kindermishandeling in Nederland anno 2005, 2007 en L. Alink e.a., Kindermishandeling in Nederland anno 2010, 2011).

De derde Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2017) is opgezet om een nieuwe schatting te doen van het aantal kinderen dat jaarlijks slachtoffer is van kindermishandeling en opnieuw in beeld te brengen welke kinderen en gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling hebben. Door vergelijking met gegevens uit de twee eerdere prevalentiestudies kunnen ook trends over de tijd in kaart worden gebracht. Verder wordt aandacht besteed aan kindermishandeling in de context van andere vormen van huiselijk geweld en van scheiding.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Analyses
  4. Resultaten

Discussie
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Alink, L., Prevoo, M., Berkel, S. van, Liniting, M., Klein Velderman, M., Pannebakker, F.
Organisatie(s):
Leiden University - Institute of Education and Child Studies, TNO Child Health, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Leiden University - Institute of Education and Child Studies
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Fac. Sociale Wetenschappen
Telefoon:
071 527 4054

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Informantenstudie Kindermishandeling 2016; pHGK
Projectnummer:
2668G
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie