Prevalentieschatting huiselijk geweld en kindermishandeling met vangst-hervangstmethoden

Prevalentieschatting huiselijk geweld en kindermishandeling met vangst-hervangstmethoden

Samenvatting

Het rapport is een verslag van een onderzoek naar de omvang van huiselijk geweld en kindermishan-deling met vangst-hervangstmethoden waarvan de plannen niet konden worden gerealiseerd. Deze prevalentieschatting huiselijk geweld en kindermishandeling is een van de deelonderzoeken van de landelijke prevalentiestudie huiselijk geweld en kindermishandeling.
Vangst-hervangstmethoden zijn een groep statistische methoden waarmee door gedurende een be-paalde periode het aantal observaties per persoon te tellen het aantal personen geschat kan worden dat nul keer geobserveerd is. Zo wordt een schatting van de totale populatie gemaakt.

De volgende probleemstelling van het onderzoek is geformuleerd:
Wat is, op basis van registratiegegevens en zo mogelijk andere bron(nen), de actuele met behulp van vangst-hervangstmethoden geschatte omvang van huiselijk geweld, van kindermishandeling en de samenloop ervan in Nederland? Welke ontwikkeling laat een vergelijking van de actuele schattingen voor huiselijk geweld met de eer-der uitgevoerde omvangschattingen zien en hoe kunnen eventuele verschillen worden verklaard?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Geplande benaderingen en uitvoering van het onderzoek

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heijden, P. van der, Cruyff, M.J.L.F., Gils, G.H.C. van, Snippe, J.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit der Sociale Wetenschappen, BeleidsOnderzoek&Advies (BOA), Breuer & Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit der Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Faculty of Social and Behavioural Sciences, Methodology & Statistics, Utrecht University
Telefoon:
030-2531470

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vangst-hervangst schatting huiselijk geweld en kindermishandeling
Projectnummer:
2668H
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie