Aangifte- en meldingsbereidheid

Criminologie en victimologie / Sociale veiligheid

Aangifte- en meldingsbereidheid

Trends en determinanten

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als doel om ter beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer informatie te verzamelen ter verklaring van de daling in de (cijfers over de) aangiftebereidheid van burgers, en om op basis van de uitkomsten waar mogelijk aanknopingspunten te benoemen voor beleid dat zich richt op het vergroten van de aangiftebereidheid. De hoofdvraag luidt: hoe kan de (vermeende) daling in de aangiftebereidheid van burgers in de periode 2005 tot 2015 worden verklaard?

Inhoudsopgave

Vooraf
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Trends in aangifte- en meldingsbereidheid
  3. Theorie
  4. Literatuurstudie naar determinanten van aangifte- en meldingsbereidheid
  5. Methode
  6. Resultaten
  7. Discussie

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weijer, S. van der, Bernasco, W.
Organisatie(s):
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
NSCR
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aangiftebereidheid
Projectnummer:
2674
Operationele status:
Afgerond