Middelengebruik en geweld

Criminaliteit en delicten / Alcohol en criminaliteit

Middelengebruik en geweld

Een literatuurstudie naar de relatie tussen alcohol, drugs en geweld

Samenvatting

Op 1 januari 2017 zal het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking treden. Het kabinet geeft met het wetsvoorstel uitvoering aan de motie-Markouch uit 2011 over middelengebruik als zelfstandig strafverhogend element bij geweld. In het Wetboek van Strafvordering worden twee nieuwe artikelen ingevoegd die opsporingsambtenaren de bevoegdheid geven om aangehouden verdachten van geweldsdelicten tegen personen, goederen en dieren te bevelen mee te werken aan een onderzoek naar gebruik van middelen.
Het doel van de wetswijziging is om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren en middelengerelateerd geweld terug te dringen, zodat de veiligheid in het openbare leven en in de huiselijke kring wordt vergroot.
Bij algemene maatregel van bestuur zullen vooralsnog alleen alcohol, cocaïne, amfetamine en methamfetamine onder de wet gaan vallen, omdat van deze middelen volgens een NFI-expertgroep een relatie met geweld wordt aangenomen. Naast overmatig alcoholgebruik, leiden vooral het gebruik van cocaïne, amfetamine of methamfetamine in combinatie met alcohol tot hogere risico’s op gewelddadig gedrag.
In het kader van het wetsvoorstel bestaat er een behoefte aan een ‘state-of-the-art’ inzicht in de relatie tussen middelengebruik en geweld. Het onderhavige literatuuroverzicht beoogt om de relatie te beschrijven op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Inhoudsopgave

A. Samenvatting
B. Inleiding en doelstelling
C. Epidemiologie van alcohol- en druggerelateerd geweld
D. Andere drugs en geweld
E. Agressie onder invloed - drempel-concentraties
F. Aard van het middelen-gerelateerd geweld - individuele en situationele factoren
G. Antwoorden op de vragen van het WODC

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ramaekers, J.G., Verkes, R.J., Amsterdam, J.G.C. van, Brink, W. van de, Goudriaan, A.E., Kuypers, K.P.C., Arends, R., Schellekens, A.F.A.
Organisatie(s):
Universiteit Maastricht - Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen , Radboud UMC, psychiatrie, Universiteit van Amsterdam - AMC psychiatrie, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht, Nijmegen, Amsterdam
Uitgever:
Universiteit Maastricht - Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht - Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen
 
Postbus 616
 
6200 MD Maastricht
Telefoon:
043 3882222

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Middelengebruik en geweld
Projectnummer:
2676
Operationele status:
Afgerond