Effectiviteit inzet dwangmiddelen, in het bijzonder buiten gebruik stellen van voertuigen

Effectiviteit inzet dwangmiddelen, in het bijzonder buiten gebruik stellen van voertuigen

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:
A. Achterhalen of het dwangmiddel buitengebruikstelling van een voertuig (BGS) effectiever ingezet kan worden door het invoeren van diverse veranderingen in het hele ketenproces.
B. Meer algemeen gesproken bepalen op welke wijze de inzet van (nieuwe en/of bestaande) dwangmiddelen als onderdeel van de gehele executieketen ge-moderniseerd en (meer) toekomstbestendig gemaakt kan worden.

Bovenstaande twee doelstellingen resulteren in een tweedeling in het onderzoek. Onderdeel A van het onderzoek omvat een analyse van vijftien geïnventariseerde verbetermaatregelen en (afhankelijk van de beschikbaarheid van data) een indica-tie van de effecten van deze vijftien maatregelen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Probleemstelling
  3. Het BSG-proces ontleed
  4. Analyse verbetermaatregelen korte termijn
  5. Suggesties inzet dwangmiddelen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilms, P.J.M., Mein, A.G.
Organisatie(s):
APE onderzoek & advies, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE onderzoek & advies
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Buiten gebruik stellen van voertuigen
Projectnummer:
2677
Operationele status:
Afgerond