Hoe lopen de hazen?

Hoe lopen de hazen?

De stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

Samenvatting

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van (invulling van) de dierenpolitie en wetgeving en uitvoeringsbesluiten op het vlak van de handhaving van dierenwelzijn is een belangrijke vraag die nu voor ligt: hoe lopen de hazen? In hoeverre wordt er door de partijen op het gebied van de handhaving van dierenwelzijn navolging gegeven aan de afspraken en wat moet er eventueel veranderen om de (door)werking van de gezamenlijke afspraken te optimaliseren? Ten aanzien van de noodhulp aan dieren is de vraag aan de orde hoe de samenwerking en professionalisering van de keten verder kunnen worden versterkt.
De vraagstelling luidt als volgt: Wat is de (ontwikkeling in) aard en omvang van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing en wat is de stand van zaken met betrekking tot de (samenwerking bij de) handhaving van dierenwelzijn?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Overzicht van veel gebruikte afkortingen

  1. Introductie
  2. Partners en afspraken
  3. Meldpunt 144
  4. Handhaving
  5. Hulpverlening
  6. Cijfermatige ontwikkelingen
  7. Samenvatting en conclusies

Summary
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leiden, I. van, Hardeman, M., Ham, T. van, Scholten, L., Wijk, A. van
Organisatie(s):
Bureau Beke, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-94-92225- 12-9

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie convenant samenwerking dierenhandhaving en dierenhulpverlening
Projectnummer:
2684
Operationele status:
Afgerond