Jihadisme en de vreemdelingenketen

Jihadisme en de vreemdelingenketen

De signalering van vermoedelijke jihadisten onder asielzoekers en jihadistische activiteiten in en rond asielzoekerscentra nader onderzocht

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is de kennis over het signaleren en detecteren van jihadisme in de Nederlandse vreemdelingenketen te vergroten, om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de signalering van jihadisme in de vreemdelingenketen. Als centrale onderzoeksvraag wordt in dit onderzoek gehanteerd:

Hoe is de signalering en de informatie-uitwisseling ten aanzien van jihadisme in de Nederlandse vreemdelingenketen opgezet, hoe krijgt dit in de praktijk vorm en zijn er verbeteringen mogelijk? Zo ja, welke?

In de onderzoeksvraag wordt een onderscheid gemaakt tussen signalering en informatie-uitwisseling. Vragen ten aanzien van de signalering hebben betrekking op de wijze waarop jihadisten of jihadistische activiteiten opgemerkt kunnen worden. Daarbij zien actoren in de vreemdelingenketen zich voor drie vragen gesteld: 1.) hoe kunnen binnenreizende, (reeds geradicaliseerde) jihadisten die asiel aanvragen worden herkend, 2.) hoe kunnen ronselpraktijken in de opvanglocaties worden herkend, en 3.) hoe kan radicalisering van asielzoekers op opvanglocaties worden herkend? Informatie-uitwisseling gaat over de vraag op welke wijze signalen die door actoren uit de vreemdelingenketen zijn onderkend worden gedeeld en samengebracht, zodat deze door opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten in onderling verband kunnen worden geanalyseerd en geƫvalueerd.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Migranten, jihadisme en beleidsmaatregelen in Europa
  3. Signalering van jihadisme in de vreemdelingenketen; de opzet
  4. Mogelijke knelpunten bij het onderkennen van signalen en uitwisselen van informatie; wetenschappelijke inzichten
  5. Het onderkennen van signalen; de praktijk
  6. Informatie-uitwisseling van signalen; de praktijk
  7. Conclusie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijk, J. van, Bolhuis, M.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het herkennen van jihadisten onder asielzoekers
Projectnummer:
2685
Operationele status:
Afgerond