Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

Samenvatting

De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de jaren 2014, 2015 en 2016 in kaart te brengen. De monitor vormt onderdeel van de beleidscyclus ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

Het onderzoek voor deze monitor bestond uit het bestuderen van de relevante binnen- en buitenlandse literatuur en beleidsstukken, het verzamelen en analyseren van beschikbare data en het afnemen van interviews met een groot aantal betrokkenen in het Nederlandse anti-witwasbeleid.

De basis van de monitor is een analyse per organisatie (‘actor’) in het ‘handhavingsnetwerk witwassen’. De belangrijkste actoren zijn: de zes toezichthouders (AFM, DNB, BFT, BTW, Ksa en NOvA), de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland), de Nationale Politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) inclusief het Anti Money Laundering Centre (AMLC), het Openbaar Ministerie (OM), de Rechtspraak (zittende magistratuur), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Douane, en de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Financiën. Voor alle partijen, met uitzondering van de twee ministeries die samen verantwoordelijk zijn voor het anti-witwasbeleid, is een analyse gemaakt van de activiteiten en resultaten voor de de jaren 2014-2016 en een vergelijking met de jaren daaraan voorafgaand.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting
Executive summary
Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Methodologie
 3. Organisatie van de witwasbestrijding
 4. Autoriteit Financiële Markten
 5. Bureau Financieel Toezicht
 6. Bureau Toezicht Wwft
 7. De Nederlandsche Bank
 8. Kansspelautoriteit
 9. Nederlandse Orde van Advocaten
 10. FIU-Nederland
 11. Nationale Politie
 12. Openbaar Ministerie
 13. Rechtspraak
 14. CJIB
 15. Anti Money Laundering Centre
 16. Douane
 17. FAFT-inventarisatie
 18. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slot, B., Swart, L. de
Organisatie(s):
Ecorys, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Ecorys
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
ECORYS
 
Postbus 4175
 
3006 AD Rotterdam
Telefoon:
010 4538800
Fax:
010 4530768
E-mailadres:
netherlands@ecorys.com
Website:
www.ecorys.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsmonitor anti-witwasbeleid 2; deelproject 2 NRA 2013 t/m 2016
Projectnummer:
2689B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie