Beleidsmonitor bestrijden TF

Beleidsmonitor bestrijden TF

Deelproject 3 NRA

Samenvatting

Het Nederlandse beleid dat terrorismefinanciering tegengaat is gebaseerd op de veertig aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en op EU regelgeving die Nederland verplicht risicogericht beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering te voeren. De Beleidsmonitor terrorismefinanciering vormt onderdeel van een beleidscyclus waarin aan de hand van de risico’s van terrorismefinanciering het beleid tegen terrorismefinanciering wordt vastgesteld dat vervolgens op effectiviteit wordt geëvalueerd.
Dit onderzoek beoogt de prestaties van de actoren uit het opsporings- en handhavingsnetwerk die betrokken zijn bij de bestrijding van terrorismefinanciering in beeld te brengen op basis van de mate waarin tegemoet gekomen wordt aan de (relevante) Immediate Outcomes (de elf directe doelen die zijn opgesteld door de FATF). De FATF beschouwt het tegemoet komen aan deze elf directe doelen als voorwaarde voor een effectief beleid ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Daarbij wordt in dit onderzoek nagegaan of de data waarover deze actoren beschikken volstaan en welke verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn om het zicht op de prestaties van de actoren te verbeteren. Tenslotte wordt onderzocht of het onderzoek concrete mogelijkheden heeft opgeleverd voor de verbetering van de werkzaamheid van het Nederlandse beleid ter bestrijding van terrorismefinanciering. Als uitgangspunt is genomen het onderzoek van Decide uit 2015 dat leidde tot een startversie voor de monitor anti-witwasbeleid (J. van der Knoop, De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013, 2015). De startversie bevat een aanzet voor het meten van de prestaties van de witwasbestrijdende actoren op basis van een methodologie die de FATF heeft ontwikkeld voor het bepalen van de effectiviteit van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsmonitor bestrijden TF; deelproject 3 NRA
Projectnummer:
2689D
Operationele status:
Afgerond