Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector

Civiel recht en civiel proces / Speelhal

Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector

Quick scan

Samenvatting

In het bijzonder tracht deze quick scan antwoord te geven op de vraag of er segmenten in de kansspelsector zijn, waar de aard en omvang van de genoemde risico's laag zijn. De reden voor deze vraag is dat vanaf 26 juni 2017 de vierde EU richtlijn inzake de voorkoming van het gebruik van het financiĆ«le stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering moet zijn geĆÆmplementeerd. Alle segmenten van de kansspelsector dienen dan aan de verplichtingen uit deze richtlijn te voldoen. Het is lidstaten echter toegestaan om bepaalde segmenten van deze verplichtingen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen "voor zover is bewezen dat de aard en, in voorkomend geval, de omvang van de transacties betreffende dergelijke diensten een laag risico vertegenwoordigen."

De volledige tekst van dit rapport is opvraagbaar via de WODC-informatiedesk.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beleidsachtergrond en vraagstelling
  3. Aanpak
  4. Risico's op witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector
  5. Buitenlands National Risk Assessments

Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Knoop, J. van der
Organisatie(s):
J. van der Knoop, Decision Support
Plaats uitgave:
Stedem
Uitgever:
J. van der Knoop, Decision Support
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan risico's witwassen en terrorismefinanciering van de kansspelsector; deelproject 6 NRA
Projectnummer:
2689F
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie