National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2

Deelproject 9 NRA

Samenvatting

Het Nederlandse beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving van de Europese Unie (EU). In 2017 heeft het WODC de 1e NRA’s Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland (H.C.J. van der Veen, en L.F. Heuts, resp. National Risk Assessment Witwassen, 2017 WODC Cahiers 2017-13 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering, 2017, WODC Cahiers 2017-14). Deze NRA’s zijn uitgevoerd binnen het ISO 31000 raamwerk voor risicomanagement, beperkt tot de contextanalyse, risico-identificatie en risicoanalyse.
De aanpak voor deze 2e NRA’s bouwt voort op de aanpak bij de 1e NRA’s. Belangrijke verschillen zijn een grotere aandacht voor operationeel gebruik van de resultaten door toezichthouders, opsporingsdiensten, handhavers en relevante private partijen, waaronder banken. Daarnaast wordt onderzocht óf en hóe kwantitatieve data in de risk assessments kunnen worden meegenomen. Voor zover mogelijk zal een aantal risico’s, mede aan de hand van een kwantitatieve analyse, worden bepaald. Deze 2e NRA’s hebben betrekking op het Europese deel van Nederland. De NRA’s voor witwassen (projectnr. 2689H) en terrorismefinanciering (projectnr. 2689I) zullen los van elkaar worden gerapporteerd, er komen twee afzonderlijke rapporten.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2; deelproject 9 NRA
Projectnummer:
2689I
Operationele status:
Lopend